Stichting Hope


Sheeped en HoPe

Wanneer je bij Sheeped een kleed of kussen koopt, gaat een deel van de opbrengst naar Stichting HoPe! Daarom willen we je graag meer vertellen over Stichting HoPe.

Over Stichting HoPe

HoPe is een ontwikkelings- en hulporganisatie, van mensen, voor mensen. HoPe werkt sinds 1991 in Peru met zo’n 12 vrijwilligers en sinds 2002 in Nederland met zo’n 40 vrijwilligers. De vrijwilligers in Nederland verzorgen de fondsenwerving, promotiewerkzaamheden en organiseren evenementen in Nederland. De vrijwilligers in Peru zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van allerlei projecten.

Hoogland Indianen

De indianen in de Andes stammen af van de ooit zo machtige Inca’s. De taal van deze mensen is het Quechua (spreek uit: ketsjwa), de taal die in de Incatijd al werd gesproken. De cultuur van de hoogland indianen is honderden jaren oud. Al in de Inca tijd droegen de mannen rode poncho's en de typische Peruaanse muts met oorflappen en de vrouwen rode omslagdoeken. Deze Indianen worden nu gezien als "onbelangrijke" mensen die ver weg in de bergen wonen. Ze worden gediscrimineerd en komen altijd op de laatste plaats in de maatschappij.

Doelstelling

Het doel van HoPe is om de indianen in het hoogland in staat te stellen hun lot in eigen hand te nemen en zelf hun leefomstandigheden te verbeteren. HoPe ondersteunt alleen projecten als de plaatselijke bevolking er zelf om vraagt en zij zelf zoveel mogelijk bijdraagt aan de uitvoering ervan. De Peruaanse autoriteiten worden maximaal betrokken bij de uitvoering van de projecten. Wat er is bereikt, moet de gemeenschap zelf kunnen voortzetten als het project af is.

Wat doet Stichting HoPe?

HoPe gelooft in onderwijs als basis van ontwikkeling en als belangrijkste middel om de culturele identiteit van de indianengemeenschappen te versterken. HoPe ondersteunt daarom in samenwerking met het Peruaanse Ministerie van Onderwijs het onderwijs in de indiaanse dorpen.

HoPe is op verschillende manieren actief binnen de Peruaanse gezondheidszorg, altijd in samenwerking met de lokale afdelingen van het Ministerie van Volksgezondheid. Het doel is om die gezondheidszorg toegankelijk te maken voor de allerarmsten en de kwaliteit van de geboden zorg te verhogen. HoPe stuurt geen eigen medisch personeel het veld in, maar vult aan op de bestaande structuren.

HoPe ondersteunt kinder- en jongerengroepen en vrouwengroepen. Op deze wijze krijgen degenen die nooit een steuntje in de rug hebben gekregen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.

HoPe zet zich in voor de verbetering van de leefsituatie van deze mensen en helpt hen hun talenten te ontwikkelen. Wat op die manier bijdraagt aan de verbetering van hun leefsituatie. Samen met de bevolking heeft HoPe onderwijsprojecten opgezet voor kleuters, basisschool leerlingen, leerlingen van de middelbare school en jongeren die aan een beroepsopleiding toe zijn. De projecten zijn tweetalig: Quechua en Spaans.

Met de verschillende programma’s in onderwijs en bijscholing, gezondheidszorg en sociale projecten helpt HoPe jaarlijks duizenden leerlingen, patiënten, vrouwen en kinderen.

‘’Stichting HoPe, van de mensen, voor de mensen’’

Kijk voor meer informatie op www.stichtinghope.org